چاپ این صفحه

ایزوله پروتئین سویا 90 درصد از دانه های سویا مشتق شده و حاوی 90 درصد پروتئین می باشد

ایزوله پروتئین سویا 90درصد

محصول چین شرکت ؛Yuwang

ایزوله سویا:

از دانه های سویا مشتق شده و حاوی 90 درصد پروتئین می باشد و طعم و بوی نامطبوع سویا را ندارد

 و به دلیل افزایش پروتئین و جذب آب و روغن و خاصیت چسبندگی نقش مهمی را در محصولات گوشتی ایفا می کند.

آنالیز محصول

چاپ این صفحه