سویا بافت دار (TVP)

سویا بافت دار(TVP)

محصول  هند شرکت Ruchi

این محصول از آنجائیکه یک پروتئین گیاهی بافت دار با کیفیت بالا است و دارای 54 درصد پروتئین است، می تواند به عنوان مکمل در صنایع غذایی مانند انواع ناگت ها ،سوسیس و کالباس،برگرها و غذاهای آماده به کار برده شود ودو برابر حجم خود آب جذب می کند.

آنالیز محصول


نام محصول :
سویا بافت دار (TVP)

محصولات مرتبط

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال